Skip to content

ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ៖ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុមានគោលបំណងដូចជា៖ - តម្រង់ទិសការប្រើប្រាស់ដី ធនធានធម្មជាតិ និងការរៀបចំនគរូបនីយកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ចីរភាព និងសមធម៌ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ធានាសន្តិសុខស្បៀង កិច្ចការពារជាតិ និងលំនឹងបរិស្ថាន។ - តម្រង់ទិសការកែលម្អ និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ឆ្ពោះទៅរកសមាហរណកម្មល្អក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ។ - លើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិ កិច្ចការពារបរិស្ថាន ការអភិវឌ្ឍបៃតង និងបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ៖ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ខេត្ត(ច្រើន)
 • ព្រះសីហនុ
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • អភិបាលខេត្ត-ក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
ភាសា
 • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ផែនការសកម្មភាព
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តព្រះសីហនុ
ប្រធានបទ
 • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន
 • បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
 • ដី
 • ចំណាត់ថ្នាក់ដីធ្លី
 • គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
 • ការអភិវឌ្ឍ និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 13 មិថុនា 2018
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 13 មិថុនា 2018
ឯកសារយោង Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MLMUPC)
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

អាស័យដ្ឋាន៖ ដីឡូតិ៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០៧ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh

កំណត់ត្រា

សំណុំទិន្នន័យត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើ CKAN ។ https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/preah-sihanouk-land-use-master-plan-2030

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Action_Plan_Land_Management_Plan__13.06.2018.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Land use master plan,disaster prevention,sustainable development,urban planning,environmental management,culture
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង សីហា 27, 2021, 04:56 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 27, 2021, 04:13 (UTC)