​ប្រកាស​លេខ​២៨៨៤​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រកាស​នេះ​មាន​គោលដៅ​កំណត់​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​សម្រេច​ផ្តល់​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ​ ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ និង​ឆាប់រហ័ស​លើ​ការ​ចុះបញ្ជី​ស្នាក់​នៅ​ និង​បញ្ជី​គ្រួសារ​ដល់​ប្រជាជន​ដែល​មាន​លំនៅ​ឋាន​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​ប្រកាស​លេខ​២៨៨៤​ ស្តី​ពី​ ការ​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២៨៨៤ ប្រក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • អភិបាលក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
 • ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់
 • អភិបាលស្រុក/ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
 • អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
 • អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍
ភាសា
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី ​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ​
ប្រធានបទ
 • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
 • ប្រជាសាស្ត្រ
 • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទកំណែ (នៃសេចក្តីព្រាង) កក្កដា 1, 2020
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 1, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 1, 2020
ឯកសារយោង The official Facebook of the Ministry of Interior
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3044829828906307&id=194963893892929
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័៖ 023721905/023726052/023721190, អុីម៉ែល៖ info@interior.gov.kh, គេហទំព័រ៖ https://www.interior.gov.kh/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prakas_on_the_transfer_of_authority_on_the_provision_of_residence_and_family_record-books__01072020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Government service,Public services
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 2, 2020, 07:59 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 2, 2020, 09:05 (UTC)