គោលនយោបាយ​ស្ដី​ពី​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គោលនយោបាយ​នេះ​រៀបរាប់​ពី​សាវតា​ និង​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់​នានា​ របស់​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ បន្ថែម​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ គោលនយោបាយ​នេះ​ ពន្យល់​លម្អិត​អំពី​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ និង​តួនាទី​នីមួយៗ​ ដែល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - គោលនយោបាយ​ស្ដី​ពី​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា [ភាសាខ្មែរ]

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ភាសា
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ គោលនយោបាយ
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

​ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មិនា 19, 2003
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មិនា 19, 2003
ឯកសារយោង Website of Ministry of Land Management Urban Planning and Construction (MLMUPC)
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://www.mlmupc.gov.kh/?page=document&lg=en&q=&author=&ref_id=21&month=&year=&order=&display=
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម​ និងសំណង់ (MLMUPC)

អាសយដ្ឋាន៖ លេខ៧៧១-៧៧៣, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក national_policy_on_slc__19.03.2003.pdf
ពាក្យគន្លឹះ slc policy,land rights
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិនា 13, 2018, 04:28 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 3, 2018, 10:37 (UTC)