ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលដៅ​ គ្រប់គ្រង​ និង​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ការ​បង្កាត់​ ការ​បញ្ចេញ​ឲ្យ​ប្រើ​ការ​ផលិត​ ការ​កែ​ច្នៃ​ ការ​ចុះ​បញ្ជី​ ការ​ចែកចាយ​ ការ​នាំ​ចូល​ នាំ​ចេញ​ពូជ​ដំណាំ​ និង​ ការ​ការពារ​ពូជ​ថ្មី​នៃ​ដំណាំ​ ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/០៥០៨/០១៥
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
  • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • ទំនិញ ការកែច្នៃ និងផលិតផលកសិកម្ម
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • កសិកម្ម និងការនេសាទ
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា ឧសភា 13, 2008
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត ឧសភា 13, 2008
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Law_on_Seed_and_Managment_and_the_Right_of_Plant Breeders__13.05.2008.pdf
ពាក្យគន្លឹះ seed processing,seed inspection,seeds
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 00:19 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 8, 2017, 09:06 (UTC)