ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ការ​ចូលរួម​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​គ្រប់​រូប​ដែល​មាន​មុខរបរ​ចម្បង​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ផលិតផល​កម្ម​កសិកម្ម​ កសិឧស្សាហកម្ម​ កសិពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​ សេវាកម្ម​ពាក់ព័ន្ធ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ ក្នុង​ការ​បង្កើត​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគមន៍​កសិកម្ម​សំដៅ​លើកកម្ពស់​សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គម​ និង​វប្បធម៌​របស់​សមាជិក​ ព្រមទាំង​រួមចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន (ភាសាអង់គ្លេស)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/០៦១៣/០០៨
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភាសា
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • ផលិតកម្មកសិកម្ម
  • ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម
  • គោលដៅទី១២ ការប្រើប្រាស់ និងការផលិតប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មិថុនា 9, 2013
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មិថុនា 9, 2013
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Law_on_Community_Agriculture__09.06.2013.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 04:41 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ឧសភា 10, 2019, 08:53 (UTC)