​សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ០០២​ ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​មុខងារ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​សេចក្តីណែនាំ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​មូលដ្ឋាន​។​ នៅ​ក្នុង​នេះ​ រដ្ឋបាល​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​មុខងារ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ រួម​មាន​៖​ ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ចុះបញ្ជី​សិប្បកម្ម​ សហគ្រាស​ធុន​តូច​ ដែល​គ្មាន​ហានិភ័យ​ និង​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សម​មូល​ ៨០​ លាន​រៀល​ចុះ​ក្រោម​ ការ​បង្កើត​ ឬ​ការ​ចុះបញ្ជី​ ការ​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​អនុញ្ញាត​ដំណើរការ​ ការ​បន្ថែម​មុខ​ផលិតផល​ថ្មី​ ការ​ពង្រីក​ផលិតកម្ម​ ការ​ប្តូរ​ទីតាំង​សិប្បកម្ម​ ការ​ប្តូរ​ម្ចាស់​សិប្បកម្ម​ (​ការ​ផ្ទេរ​សិទ្ធ​)​ ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​សិប្បកម្ម​ និង​ការ​ស្នើ​សុំ​លិខិត​ទុតិយតា​ ព្រមទាំង​ការ​បើក​សេវាកម្ម​កន្លែង​ជួសជុល​គ្រឿង​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ លាង​រថយន្ត​ និង​លាង​ម៉ូតូ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ០០២​ ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​មុខងារ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០០២
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • អភិបាលក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
  • មេឃុំ/ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
  • អភិបាលស្រុក/ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីណែនាំ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី ​សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ០០២​ ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្ត​មុខងារ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​របស់​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 6, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 6, 2020
ឯកសារយោង Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://www.owso.gov.kh/wp-content/uploads/2020/07/letter-002.pdf
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ផ្ទះលេខ ៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញុ, ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Instruction_No_002__06.07.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Administrative services in industry and handicraft sectors
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 22, 2020, 06:12 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 22, 2020, 08:03 (UTC)