សេចក្តីណែនាំ​លេខ​ ០០១​ ស្តី​ពី​បែបបទ​ និង​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការងារ​ចុះបញ្ជី​ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សេចក្ដីណែនាំ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ ណែនាំ​ស្តី​ពី​បែបបទ​ និង​នីតិវិធី​ នៃ​ការងារ​ចុះបញ្ជី​ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ និង​ការ​អនុវត្ត​ឱ្យ​មាន​ ប្រសិទ្ធភាព​ សំដៅ​រួមចំណែក​ថែរក្សា​សន្ដិសុខ​ សុវត្ថិភាព​ សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណ​ ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​សេចក្តីណែនាំ​លេខ​ ០០១​ ស្តី​ពី​បែបបទ​ និង​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការងារ​ចុះបញ្ជី​ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០០១
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • អភិបាលក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
  • មេឃុំ/ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
  • អភិបាលស្រុក/ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីណែនាំ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី សេចក្តីណែនាំ​លេខ​ ០០១​ ស្តី​ពី​បែបបទ​ និង​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការងារ​ចុះបញ្ជី​ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ស្នាក់​នៅ​
ប្រធានបទ
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
  • សេវាកម្មច្បាប់ផែ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 22, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 22, 2020
ឯកសារយោង General Department of Identification, Ministry of Interior
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព Official website of General Department of Identification គេហទំព័រផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ខានអតសញ្ញាណកម្ម Link : https://bit.ly/39rLk67
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័៖ 023721905/023726052/023721190, អុីម៉ែល៖ info@interior.gov.kh, គេហទំព័រ៖ https://www.interior.gov.kh/

កំណត់ត្រា
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Instruction_No_001__22.07.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Residence registration
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 23, 2020, 04:30 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 23, 2020, 04:55 (UTC)