សេចក្តីសម្រេច​លេខ​ ២២៤​ ស្តី​ពី​ ការ​ទទួលស្គាល់​សមាសភាព​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​នានា​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សេចក្តីសម្រេចនេះ រាយនាមសមាសភាពអនុគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ អនុគណៈកម្មាធិការនីមួយៗត្រូវបំពេញតួនាទី ភារកិច្ច ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអនុគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - សេចក្តីសម្រេច​លេខ​ ២២៤​ ស្តី​ពី​ ការ​ទទួលស្គាល់​សមាសភាព​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​នានា​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២២៤ សសរ/គ.ជ.អ.ប
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីសម្រេច
ប្រធានបទ
  • ការគ្រប់គ្រង
  • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កញ្ញា 14, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កញ្ញា 14, 2020
ឯកសារយោង The official website of the National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD)
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://ncdd.gov.kh/wp-content/uploads/2020/09/%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%91%E1%9E%BD%E1%9E%9B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82.%E1%9E%87.%E1%9E%A2.%E1%9E%94.pdf
ទំនាក់ទំនង

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ (​គ​.​ជ​.​អ​.​ប​)

​អាសយដ្ឋាន៖​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (​អគារ​ T)​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (+855)​ 23​ 720​ 038​ /​ 720​ 061,​ អ៊ីមែល​៖​ info@ncdd.gov.kh​ ,​ គេហទំព័រ​៖​ www.ncdd.gov.kh​។​

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Decision_No_224__14.09.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ NCDD,Sub-national
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កញ្ញា 25, 2020, 04:03 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 25, 2020, 04:04 (UTC)