​សេចក្តីសម្រេច​ លេខ​ ១៥៦​ ស្តី​ពី​ សូចនាករ​តាមដាន​រួម​គ្នា​ ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សេចក្តីសម្រេច​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​សូចនាករ​តាមដាន​រួម​គ្នា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​គណនេយ្យ​ភាព​ទ្វេ​ទិស​ រវាង​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​ស័​ក្ត​សិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​ សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣​ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​ភាព​ជា​ដៃគូ​ ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​សេចក្តីសម្រេច​ លេខ​ ១៥៦​ ស្តី​ពី​ សូចនាករ​តាមដាន​រួម​គ្នា​ ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៥៦ សសរ
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសា
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីសម្រេច
ប្រធានបទ
 • ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ
 • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ
 • រដ្ឋាភិបាល
ចំណុចយោងគោលនយោបាយបឋម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ

  No license given

  សិទ្ធិ No
  កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

  ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

  ស្ថានភាព ស្ថិតនៅក្រោមការចរចារ
  កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 09/16/2019
  កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 09/16/2019
  ឯកសារច្បាប់ពីមុន
   ឯកសារមេ
    ឯកសារកូន
     ឯកសារយោងឬឯកសារផ្សេងទៀត
     ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
     ទំនាក់ទំនង

     អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

     ​អា​សយ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

     ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Decision_No_156__16.09.2019.pdf
     ពាក្យគន្លឹះ monitoring indicator 2023
     Date Uploaded មករា 20, 2020, 03:24 (UTC)
     Date Modified មករា 31, 2020, 09:40 (UTC)