អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ដីធ្លីកសិកម្ម

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់​នេះ​បាន​កំណត់​គ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីធ្លី​កសិកម្ម​ ដែល​មាន​ដូច​ជា​ ដីស្រែ​ វាលរាប​ ដីស្រែ​ខ្ពង់រាប​ ដី​ទួល​ ដី​ព្រៃ​ ដែល​មានការ​អនុញ្ញាត​ ដីចំការ​ ដី​តាម​មាត់ទន្លេ​ ដី​កោះ​ វាលស្មៅ​ធម្មជាតិ​ ទោះ​ចា​កំពុង​ដាំ​ដុះ​ ឬ​ទុក​ចោល​ទំនេរ​ និង​បឹង​ ស្រះ​ ត្រពាំង​ ទំនប់​ទឹក​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​ដែន​នេសាទ​​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ដីធ្លីកសិកម្ម (ភាសាអង់គ្លេស)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០៦​ អនក្រ
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • កសិកម្ម
  • កសិកម្ម និងការនេសាទ
  • ដី
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងដី
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មេសា 6, 1985
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មេសា 6, 1985
ឯកសារយោង Ministry of Lang Management, Urban Planning and Construction
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៧៧១-៧៧៣ , ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស(៩៣), រាជធានីភ្នំពេញ

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក SubDecree_on_the_Management_and_Administration_of_Agricultural_Land__06.04.1985.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 04:06 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 30, 2017, 08:40 (UTC)