សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 12

ប្រធានបទ: SDG6 Clean Water and Sanitation None: dataset

Filter Results
 • ការទទួលបានអនាម័យ និងទឹកស្អាត

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលទទួលបាន ទឹកស្អាត និងអនាម័យ តាមប្រភេទសេវាកម្ម។ ដោយផ្អែកលើ WHO/UNICEF JMP សម្រាប់ការទទួលបាន ទឹកសម្រាប់ទទួលទាន កម្រិតសេវាកម្មត្រូវបានច...

 • Surface Water: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Aqua Monitor: Thailand (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is the first instrument that operates on a global scale, with a resolution of up to 30 metres, to show where water has been transformed into land and...

 • Myanmar Census 2019: Population, WASH and Education

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ​ប្លង់​គោល​របស់​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​រាជធានីភ្នំពេញ​ (២០១៥-២០២១)

  ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ប្លង់​គោល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៥-២០២១​ ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មានការ​ពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ប...

 • ស្រុក​អនុវត្ត​គម្រោង​ WASH​ របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ឆ្នាំ​២០១៨

  កង្វះ​ទឹក​ និង​អនាម័យ​ គឺជា​បញ្ហា​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​ប៉ះពាល់​ទៅ​ដល់​សុខភាព​របស់​កុមារ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ពិសេស​ចំពោះ​អ្នក​រស់នៅ​តាម​ជនបទ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ 3W​ (​...

 • The burden of disease from inadequate water in low- and middle-income countries 2016

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ទីតាំង​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹក​ស្អាត​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

  ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​នៃ​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​។​ នៅ​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ...

 • តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

  ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​គ្របដណ្តប់​ដោយ​សេវា​ទឹក​ស្អាត​ ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​ដោយ​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​។​ ទីតាំង​ដែល​គ្របដណ្តប់​រួម​មាន​រា​ធានី​ភ្នំពេញ​ និង​តំបន់​ជុំ...

 • LMCs - Key Dimensions of Water Security (ADB - ADWO)

  Data on the LMCs on Key Dimensions of Water Security, developed by ADB.

 • Estimates on the use of water, sanitation and hygiene in Vietnam

  This is country data extracted from global data of Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene

 • Freshwater withdrawals as a share of internal resources, 2014

  Annual freshwater withdrawals refer to total water withdrawals from agriculture, industry and municipal/domestic uses. Withdrawals can exceed 100% of total renewable resources...

You can also access this registry using the API (see API Docs).