Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 26 កុម្ភៈ 2020
Created 26 កុម្ភៈ 2020
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំសាធារណៈ ២០១៨-២០១៩ (ភាសាអង់គ្លេស)
ការពិពណ៌នា

សៀវភៅ​ស្ថិតិ និង សូចនាករ​អប់រំ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី​សាលារៀនសាធារណៈ​ រួម​មាន មត្តេយ្យ​សិក្សា បឋមសិក្សា និង​មធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។ សៀវភៅនេះផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសាលានៅគ្រប់កំរិត ដូចជាចំនួនថ្នាក់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងមិនបង្រៀន ចំនួនសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះ និងបានបង្ហាញផងដែរនូវចំនួនផ្អែកតាមភេទ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស