ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៨

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​នៃ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៨​។​ វា​បង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​ចំនួន​ ៣០​ កន្លែង​ដែល​មាន​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​ ម៉ោង​ធ្វើការ​ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​ ទិន្ន័យ​នេះ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​កូរ​អរ​ដោ​ណេ​ WGS84​ ហ្សូ​នទី​៤៨​ នៅអឌ្ឍគោល​ខាង​ជើង​​។​

ធនធានទិន្នន័យ (7)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ​ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូចប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 2018-02-06
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.59690326253543
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.19842904037218
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.472653827611458
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.196142186212171
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ជាក់លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ការចប់សព្វគ្រប់ សំណុំទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ភាព​ចប់​សព្វ​គ្រប់យោង​តាម​​គេហទំព័រ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​។​
ជំហាននៃដំណើរ ​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​គេហទំព័រ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ ហើយ​ប្រមូលផ្ដុំ​ដើម្បី​បង្កើត​ជាតា​រាង​ទិន្នន័យ​ និង​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ទម្រង់​ជា​ shapefile​ ត្រូវ​បាន​បំ​លែង​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​ CSV,​ KMZ​ និង​ GEOJSON​ ។​
Lineage គេហទំព័រ​​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ កែង​ផ្លូវ​ ១៣​ និង​ ១០២​ សង្កាត់​វត្ត​ភ្នំ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ១២០០០​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (855)​ 23​ 725​ 533,​ ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 725​ 544,​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ admincp@cambodiapost.com.kh, ​គេហទំព័រ​៖ http://cambodiapost.post/cambodia-post-branch
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ កែង​ផ្លូវ​ ១៣​ និង​ ១០២​ សង្កាត់​វត្ត​ភ្នំ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ១២០០០​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (855)​ 23​ 725​ 533,​ ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 725​ 544,​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ admincp@cambodiapost.com.kh, ​គេហទំព័រ​៖ http://cambodiapost.post/cambodia-post-branch
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែកុម្ភៈ​​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​៖​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-3.0-IGO
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ cambodia post,post office
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កុម្ភៈ 6, 2018, 04:04 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 8, 2019, 18:42 (UTC)