Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 10 មករា 2023
Created 18 មេសា 2022
ទម្រង់ JPEG
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ គម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [JPEG]