Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 7 មីនា 2023
Created 2 ធ្នូ 2021
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ គម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្ន​ន័យទម្រង់ [SQLITE]