Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 7 មីនា 2023
Created 6 វិច្ឆិកា 2021
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ គម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]