Skip to content

ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ថ្នាក់​ជាតិ​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត៖ ការអនុវត្តរបៀបវារៈ​ ឆ្នាំ២០៣០នៃការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

នៅ​ក្នុង​រយៈពេល ​៤០​ឆ្នាំ ចុង​ក្រោយ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​យ៉ាងខ្លាំងក្លា​ បន្ទាប់​ពី​ងើបឡើង​វិញ​ពី​ជម្លោះ​ និង​ការ​ប្រល័យពូជសាសន៍​ដែល​អូស​បន្លាយ​ ដែល​​ជះ​ផល​អវិជ្ជមាន​លើ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ធនធានមនុស្ស​ និង​អ្វី​ដែល​សំខាន់​បំផុត​គឺ ​ស្មារតី​ប្រជាជន​ខ្មែរ​។​ ដោយ​អនុវត្ត​នូវ​ស្មារតី​ចង​ចាំ​ឡើង​វិញ​នេះ​ និង​ដើម្បី​បន្ត​នូវ​សមិទ្ធិ​ផល​ដ៏​រឹង​មាំ​របស់​ខ្លួន​នៃ​គោលដៅអភិវឌ្ឍ​សហស្ស​វត្សរ៍ ​កម្ពុជា​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង ​ចំពោះ​របៀបវារៈ​ ដែល​កំណត់​ដោយ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ (២០១៦-២០៣០)​។​ ដំណើរការ​ដែល​គាំទ្រ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ជាតិ​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​លើក​ដំបូង​ (VNR)​ បាន​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៨​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រសួងផែនការ​។​ មិនខុសពីគោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាពកម្ពុជានោះទេ VNR​ ពឹងផ្អែក​លើ​ដំណើរការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ដ៏​ទូលំទូលាយ​មួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ដោយ​មានការ​ចូលរួម​ពី​ ក្រសួង​នានា​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ និង​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​។​ រដ្ឋាភិបាល​បាន ដោយ​ផ្តល់​ឱកាស​ឱ្យ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ និង​អ្នក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ចូលរួម​ពិគ្រោះ​យោបល់​ទៀងទាត់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​នេះ។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ថ្នាក់​ជាតិ​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត៖ ការអនុវត្តរបៀបវារៈ​ ឆ្នាំ២០៣០នៃការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព (កំណែទី ១)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Issue and policy briefs
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • SDG10 Reduce Inequality
  • SDG13 Climate Action
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
  • SDG17 Partnerships for the Goals
  • SDG4 Quality Education
  • SDG8 Decent Work and Economic Growth
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងផែនការ អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 386 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៧២០ ៩០១, សារអេឡិចត្រូនិច៖ nsdp@mop.gov.kh ​​

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) Ministry of Planning
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ អង្គការសហប្រជាជាតិ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2019
ការបង់លេខ ៩៣
កំណត់សំគាល់ទូទៅង

Link to original source: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23603Cambodia_VNR_SDPM_Approved.pdf

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 23603cambodia_vnr_sdpm_approved.pdf
ពាក្យគន្លឹះ sustainable development goal
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 5, 2019, 08:56 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 2, 2019, 08:40 (UTC)