Skip to content

113 library_records found

Topics: Environment and natural resources policy and administration

Filter Results
 • Master Plan for Integrated Biodiversity Management

  The Master Plan for Integrated Biodiversity Management B.E. 2558-2564 (2015-2021) is the principal biological diversity plan of Thailand, developed in compliance with Article 6 ...

 • Thailand Environmental Quality Management Plan 2017-2021

  This is a powerpoint prepared by the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and delivered at the National Policy Dialogue on the Urban Nexus in...

 • Thailand Board of Investment Guide On Environmental Regulations

  This guide provides information about economic performance and environmental situation in Thailand. The natural environment is central to economic activity and growth, providing...

 • Toward a National Eco-Compensation Regulation in the People's Republic of China

  Eco-compensation in the PRC is mainly a public mechanism to promote environmental protection and restoration, including through the payment for ecological services. It is a pack...

 • Environmental Issues, Climate Changes, And Energy Security in Developing Asia

  Four environmental dimensions of energy security—climate change, air pollution, water availability and quality, and land-use change—and the environmental impact of 13 energy sy...

 • Valuing Ecosystem Services in the Lower Mekong Basin: Country Report for Lao PDR

  This report begins with a description of what ecosystem services are and how they can be categorized. The Millennium Ecosystem Assessment is the most ubiquitous and comprehensiv...

 • Assessment of existing fund mechanisms under Cambodian Law for a national REDD+ fund

  This report is about the assessment of existing fund mechanism under Cambodia’s law for a national REDD+fund. The aim of this report is to support the first step in a process fo...

 • Communities must see the plus in REDD-plus: REDD-plus demonstration projects are providing important lessons for a REDD-plus framework in Cambodia that works for communities

  This report presents the outcomes of the Cambodia REDD-plus readiness field dialogue. Chapter 2 captures the context and status of REDD-plus readiness in Cambodia, building on m...

 • Strategic National Action Plan for Disaster Risk Reduction 2008-2013

  The primary motivation of the Royal Government of Cambodia in the formulation of an Action Plan for Disaster Risk Reduction (DRR) is to reduce the vulnerability of its people, e...

 • Zoning Guidelines on Protected Areas in Cambodia (Draft)

  This zoning guideline on protected areas in Cambodia was established for all stakeholders to use as the basic references for zoning the natural protected areas of Cambodia which...

 • Mining - Development - Environment: Gaps between theory and practice

  This dataset has no description


 • Kết quả điều tra động vật hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, 2009

  Nghiên cứu nhằm góp phần đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia-Pà Cò (tỉnh Hòa Bình), với mục đích sau: • Điều tra tình t...

 • Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng: Quan điểm và bình luận 2010

  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến phân tích và đóng góp vào Dự thảo Quyết định về việc thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và các ngu...

 • Landowners or laborers: What choice will developing countries make?

  During 2012, a key choice facing developing countries revealed itself ever more starkly. Would they choose a development path built on inclusiveness, respect for the rights of t...

 • Luật Bảo vệ Môi trường 2014

  Ngày 23/6/2014, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005. Luật này gồm 2...

 • Bản tin chính sách số 9 - Quý I/2013

  Các nội dung chính của Bản tin kỳ này: 1. Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Nhìn từ các dự án phát triển 2. Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm m...

 • Bản tin chính sách số 2 - Quý II/2011

  Trong quý 2, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã thống kê được 51 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trong đ...

 • Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường, 2015

  Bản tin Chính sách kỳ này được xuất bản trong khi Quốc hội đang đi đến cuối tiến trình sửa đổi bốn Bộ luật lớn là Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự và Tố tụng Dân sự. Trong đó, n...

 • Bản tin chính sách số 17 - Quý I năm2015

  Nội dung Bản tin Chính sách số 17 nhìn nhận việc thực thi quyền môi trường theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn đã và đang được áp dụng trong quá trìn...

 • Bản tin chính sách số 6 - Quý II/2012

  Bản tin Chính sách số 6 (quý 2 năm 2012) tiếp tục phản ánh các vấn đề chính sách mới liên quan đến quản lý rừng và rừng đặc dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật c...

You can also access this registry using the API (see API Docs).