Skip to content

63 library_records found

Topics: Access to information

Filter Results
 • Agreement No. 281 / GPPF, Board of Management, Forest Development and Forestry Development Fund, dated 26 April 2010

  This agreement deals with the roles and responsibilities of the Committee for the Development of Forestry and Tropical Forest Resources

 • Case Study on Production and Market Conditions for Corn in Namor District, Oudomxay Province

  This ongoing case study documents produc tion and market trends for corn in Oudomxay Province with particular focus on the LSUAFRP project villages in Namor District (Kokfat, P...

 • Guide to free prior and informed consent

  This guide is an introduction to Free, Prior and Informed Consent (FPIC). It provides basic information about the right to FPIC and how this right can help people to have a say ...

 • Cambodia: Draft Law on Access to Information

  This Memorandum examines the Draft Law submitted by the opposition Sam Rainsy Party, to the National Assembly on 23 December 2010. The purpose of this Memorandum is to examine t...

 • Procedures for Data and Information Exchange and Sharing

  This policy outlines the procedures for data and information exchange and sharing as part of the Mekong River Commissions mandate.

 • Laos: Students Make Use of ‘Open Data’

  With eight percent of the population logging in online, Lao PDR ranks seventh in Southeast Asia in internet usage. Tech savvy neighbors may have more citizens but Laos has seen ...

 • Challenges to independent media 2016

  This is an annual report of challenges to independent media in 2016 released by Cambodian Center for Independent Media (CCIM). The key finding of the report including: 1) No phy...

 • Digest of Public Service of Phnom Penh Water Supply Authority

  This document was established to provide the service information of water producing and supplying for residential in capital of Phnom Penh, towns around Phnom Penh and in Kandal...

 • Leaflet Document of General Department of Identification

  This document was established firstly in 2015 for the public to get more understanding and knowledge on the benefits and the procedure of issuing identification documents such a...

 • Assessing the Quality and Use of birth death and cause-of-death information In Cambodia

  The comprehensive assessment reviewed the main aspects of the civil registration and vital statistics systems using the WHO guidance tool. These include the legal and regulatory...

 • Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính, 2010

  Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Nguyên bản gốc tiế...

 • Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

  Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt độn...

 • Đánh giá Hiệu quả các Mạng lưới REDD+ và VNGO-FLEGT tại Việt Nam 2014

  Nghiên cứu này nhằm: (i) Tìm hiểu cấu trúc tổ chức, quản lý, và cơ chế vận hành của hai Mạng lưới REDD+ và VNGOFLEGT tại Việt Nam; (ii) Xác định hiệu quả hoạt động của hai Mạng ...

 • Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng: Quan điểm và bình luận 2010

  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến phân tích và đóng góp vào Dự thảo Quyết định về việc thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và các ngu...

 • Asia Protected Planet Report 2014

  Asia is the most populous region in the world, with a rich cultural and natural heritage. It includes several megadiverse countries and is home to a number of global biodiversit...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm ng...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • Chuyển động cùng REDD, 2011

  Ấn phẩm này chuyển ngữ (biên dịch) một số chương quan trọng từ bản tiếng Anh có tựa đề "Moving ahead with REDD: Issues, options and implications" của tác giả Angelsen, A do Trun...

 • ĐTM ở Việt Nam: Cải cách chính sách để góp phần giảm xung đột và tranh chấp môi trường, 2014

  Báo cáo phân tích các bất cập trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở Việt Nam từ các khía cạnh hỗ trợ ra quyết định, sự tham gia của cộng đồng, công khai thôn...

 • Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình, 2009

  This dataset has no description


You can also access this registry using the API (see API Docs).