សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 3

ទម្រង់: XLS

Filter Results
  • លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (២០១២)

    សំណំុទិន្នន័យនេះ​ បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៣​ ចេញផ្សាយ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ (​គ​.​ជ​.​ប​...

  • ​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត

    ​ទិន្នន័យ​ស្តី​ពី​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​ប្រព័ន្ធ​កត់ត្រា​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទឹក​ស្អាត​ (WSMS)​ ដែល​ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​មូលដ...

  • ទិន្នន័យអនាម័យនៅកម្ពុជា

    ឯកសារ​នេះ​ គឺជា​តារាង​ស្ថិតិ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ទិន្នន័យ​នៃ​បង្គន់​អនាម័យ​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ខេត្ត​ប៉ៃ...