សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 6

ទម្រង់: URL

Filter Results
 • ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងដែលមានតម្លៃ៦៧៧ លានដុល្លារ

  ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៦ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ៦៧៧ លានដុល្លារ។ រួមមាន មន្ទីរពេទ្យ ផ្សារទំនើប រមណីយដ្ឋាន រោងចក្រដើម្បីបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់ប្...

 • របាយការណ៍អង្កេត៖ ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើការចុះឈ្មោះ និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត...

  ក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ គណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា (និកហ្វិច) បានអនុ...

 • របាយការណ៍រួមស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០១៣​ នៅកម្ពុជា

  ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ២០១៣ គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏សំខាន់លើលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការដោះស្រាយគុណ​វិបត្តិពីអតីតកាលនៃដំណើរការបោះឆ្នោត។ បើទោះជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជំហានវិជ្ជមានសំដៅធ...

 • Old policies - new action: a surprising political initiative to recognize hum...

  Under the motto 'old policies, new action', in June 2012 the Cambodian Prime Minister initiated a massive land registration campaign on untitled former forest land. Unauthorised...

 • Proceedings of the Mekong symposium on migration: embracing diversity, seekin...

  The proceedings of the Mekong Symposium on Migration on the topic of embracing diversity, seeking multicultural values and mutual understanding. Held in Bangkok, Thailand,...

 • Cambodia 2014 human rights report

  A US State Department report assessing the human rights situation in Cambodia. Three leading human rights problems in 2014 were the arbitrary suspension of the right to assemble...