សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 10

ទម្រង់: GeoTIFF

Filter Results
 • ​គម្រប​ដី​នៅ​កម្ពុជា​ (២០១២-២០១៦)

  ​ទិន្នន័យ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ចេញពី​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​គម្រប​ដី​ថ្នាក់​តំបន់​ (https://rlcms-servir.adpc.net/en/landcover/)​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ដោយ​ក្រុម...

 • ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ (២០១៥​ -​ ២០១៨)

  ​ទិន្នន័យ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ចេញពី​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រៃឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ដោយ​ក្រុម​ សឺរ​វៀរ​ មេគង្គ​ និង​មន្ទីរពិសោធន៍​ the​ Global​ Land​ Analys...

 • ទីតាំងអណ្តូងមានជាតិអាសេនិចខ្ពស់នៅកម្ពុជា (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹកដែលមានសារធាតុអាសេនិកខ្ពស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី ប្រព័ន្ធទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹកកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័...

 • ​ប្លង់​គោល​របស់​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​ ២០១៥-២០២១

  ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ប្លង់​គោល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៥-២០២១​ ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មានការ​ពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ប...

 • ផែនទីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងកែប ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០

  ​​ផែនទី​នេះ​ គឺជា​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ក្រុង​កែប​ សម្រាប់​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។​

 • ​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​ក្រុង​កំពត​ ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០

  ​​ផែនទី​នេះ​ គឺជា​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ក្រុង​កំពត​ សម្រាប់​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។​

 • ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្ត​បាត់​ដំ​បង​ ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០

  ​ផែនទី​នេះ​ គឺជា​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​​ខេត្ត​​បាត់​ដំ​បង​​ សម្រាប់​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។​

 • ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០

  ​ផែនទី​នេះ​ គឺជា​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ សម្រាប់​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។​

 • ​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ២០៣៥

  ​ផែនទី​មួយ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ២០៣៥​ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុលោម​តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១៨១​ អន​ក្រ​.​បក​ ចុះ​ ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥​។​

 • ​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​ក្រុងសៀមរាប​ ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣៥

  ​​ផែនទី​នេះ​ គឺជា​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ក្រុង​សៀមរាប​ សម្រាប់​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣៥​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។