Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 5 ឧសភា 2022
Created 5 ឧសភា 2022
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​គោលនយោបាយ​វិនិយោគ​ដោយ​អង្គការ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ (OECD)៖​ កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៨
ការពិពណ៌នា

ការ​ត្រួតពិនិត្យ​គោលនយោបាយ​វិនិយោគ​ដំបូង​អង្គការ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ (OECD)​ របស់​កម្ពុជា​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​ការ​កែ​លម្អ​បរិយាកាស​វិនិយោគ​រួម​អាច​រួមចំណែក​ដល់​ការ​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ ពិពិធ​កម្ម​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ និង​បរិ​យា​ប័ន្ន​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស