Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 4 មីនា 2016
Created 4 មីនា 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ បញ្ជី តារាងសង្ខេប​ឈ្មោះ​ក្រុុមហ៊ុន​​ដែលបាន​ទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែនិងឋាមពល
ការពិពណ៌នា

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងឋាមពល បានរៀបបញ្ជី តារាងសង្ខេប​ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន​ដែល​បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង សំរាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងដកហូតធនធានរ៉ែ នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន។ ទិន្នន័យ​ទីតាំង​នីមួយៗ មានភ្ជាប់ក្នុងបញ្ជី តែមិនមានលេខ និងថ្ងៃខែ​ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឡើយ ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស