Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 13 មិថុនា 2022
Created 13 មិថុនា 2022
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានទឹក និងអត្ថប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមជីវិត៖ ករណីគម្រោងសេសានក្រោម២ ប្រទេសកម្ពុជា
ការពិពណ៌នា

ឯកសារនេះបង្ហាញពីដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងរបៀបវារៈនៃការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនី អង្គការអន្តរការី សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន និងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅក្នុងអាង 3S និងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម 2 និងការពិពណ៌នា ការវិភាគលើការខកខានក្នុងឯកសារផែនការទាក់ទងនឹង HPD ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស