Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 23 មេសា 2018
Created 23 មេសា 2018
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ការ​ទទួល​បាន​ទឹក​ស្អាត​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​នៅ​កម្ពុជា
ការពិពណ៌នា

​របាយការណ៍​នេះ​រៀបរាប់​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ និង​ស្ថានភាព​នៃ​ពិការ​ភាព​ និង​កម្មវិធី​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ និង​លើកកម្ពស់​អនាម័យ​ (WASH)​ និង​ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ រួម​ទាំង​គោលនយោបាយ​ស្ដី​ពី​ក្នុង​ WASH​ ដែល​មានការ​ដាក់​បញ្ចូល​ជន​ពិការ​ និង​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ របាយការណ៍​នេះ​ក៏​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ផែនការ​សកម្មភាព​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ក៏​ដូច​ជា​សកម្មភាព​បណ្តាញ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សម្រាប់​វិស័យ​ទាំង​ពីរ​ដើម្បី​ធ្វើការ​លើកកំពស់​កម្មវិធី​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ និង​លើកកម្ពស់​អនាម័យ​ ដែល​មានការ​ដាក់​បញ្ចូល​ជន​ពិការ​ និង​មនុស្ស​ចាស់​។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស