Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 10 វិច្ឆិកា 2021
Created 10 វិច្ឆិកា 2021
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ និតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) ស្តីពីការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ការពិពណ៌នា

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញ ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសំដៅបង្ការហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ