Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 20 ឧសភា 2022
Created 10 មករា 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ព្ររាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការបង្កើត​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិអប់រំ (ភាសាខ្មែរ)
ការពិពណ៌នា

ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាយន្តការមួយដែលសម្របសម្រួល និងផ្តល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍ ការការពារ និងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនៃការអប់រំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ