Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 7 កុម្ភៈ 2020
Created 7 កុម្ភៈ 2020
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ ប្រកាស​លេខ​ ០២១​ ស្ដី​ពី​ ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ការ​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​
ការពិពណ៌នា

គោលដៅ​នៃ​ ប្រកាស​នេះ​គឺ​ ការ​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ការ​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​កិច្ចសន្យា​ការពារ​បរិស្ថាន​ ឬ​របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​ដំបូង​ ឬ​របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​ពេញលេញ​។​ ប្រកាស​នេះ​ត្រូវ​អនុវត្ត​ចំពោះ​រាល់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ រួម​ទាំង​គម្រោង​ដែល​មាន​ស្រាប់​ និង​កំពុង​ដំណើរការ​របស់​បុគ្គល​ឯកជន​ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ​រដ្ឋ ​ឬ​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋ​ ក្រសួង​ស្ថាប័នរដ្ឋ​។​

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ