Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 10 មករា 2016
Created 10 មករា 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ (ភាសាខ្មែរ)
ការពិពណ៌នា

គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្កើតច្បាប់និងយន្តការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិង​ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ??????????