Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 3 សីហា 2021
Created 3 សីហា 2021
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ សេចក្តីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ "រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩"
ការពិពណ៌នា

យុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងបីសំខាន់ៗគឺ (១) ចង់ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ ចូលរួមដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តវិធានការ ៣ការពារ និង ៣កុំ ដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-១៩ (២) ចង់ឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសស្ថាប័នឯកជនចូលរួមក្នុងការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តវិធានការ NPIs (សេវាកម្មមានសុវត្ថិភាព និងទីកន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព) និង (៣) ចង់ឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍បង្កើនការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក្នុងការតាមដាន និងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ឱ្យយមានប្រសិទ្ធភាព។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ