Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 12 តុលា 2021
Created 12 តុលា 2021
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ សេចក្តីណែនាំលេខ ៦៤/២១ ស្តីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ការពិពណ៌នា

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ បើកដំណើរការឡើងវិញ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ