Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 13 តុលា 2021
Created 13 តុលា 2021
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ សេចក្តីសម្រចលេខ ៩៩ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍និងអេកូទេសចរណ៍
ការពិពណ៌នា

សេចក្តីសម្រេចនេះតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍និងអេកូទេសចរណ៍។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ