Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 9 មករា 2016
Created 9 មករា 2016
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ឈ្មោះ អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៨៧​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ ​និង ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅរបស់​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ការងារ​ បណ្តុះ​បណ្តាល ​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​ (ភាសាអង់គ្លេស)
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យនេះកំណត់ពីការរៀបចំអង្គភាពសង្គមកិច្ចការងារ បណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បទាផ្សេងៗ និងកំណត់ពីបេសកកម្មរបស់ក្រសួង និង មុខងាររបស់មន្ទីរ និង នាយកដ្ឋានផ្សេងៗ។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស