ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់(២០០៩-២០១៤)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា គិតមក ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជា និង របាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល​និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាទម្រង់ pdf ។ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​

ធនធានទិន្នន័យ (13)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់(២០០៩-២០១៤)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី
  • ថាមពល
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 10/04/15
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 01/01/1999
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 01/01/2014
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.612220346959
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.74832690317653
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.56173704148024
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.180540709821736
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ There are no known issues with accuracy.
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ
ការចប់សព្វគ្រប់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលឡើយ
ជំហាននៃដំណើរ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ប្រមូលទិន្នន័យចេញពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជា រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គេហទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf។ នាពេលដែលប្រភពទិន្នន័យទាំងនោះពុំបានភ្ជាប់នូវផែនទីនោះទេ, ទិន្នន័យត្រូវបានគូសដោយផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលបានបង្ហាញក្នុងពត៌មាន។ ទិន្នន័យជា pdf ត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជា shapefile ។ ចុងក្រោយទិន្នន័យជា shapefile ត្រូវបានទាញចេញជាទម្រង់ផ្សេងៗដូចជា៖ CSV, KMZ, និង GEOJSON ។
Lineage អគ្គិសនីកម្ពុជា របាយការប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែនិងថាមពល. ការរីកចំរើននៃផែនការអភិឌ្ឍថាមពល​និងគំរោងអន្តរបណ្តាញនៅកម្ពុជា 2009 ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែនិងថាមពល. ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា. 2011.
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួង រ៉ែនិងថាមពល អ៊ីមែល៖ info@mme.gov.kh អាសយដ្ឋាន៖​ផ្ទះលេខ79-89 ផ្លូវលេខ51, សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្វលេខ៖ 023 219 574, អគ្គិសនីកម្ពុជា អ៊ីមែល៖ info@edc.com.kh ផ្ទះលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្វ៖ 023 723 971
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ Attributes map_id/ODC: Map identification number Size_KV/ODC: Grid line size in Kilo Volt. Status/ODC: Project status eia_date/ODC: Environmental impact assessment date eia_status/ODC: Environmental impact assessment status Descrip/ODC: Description dist_line/ODC: Distance in Kilometer. Grant_Inv/ODC: Grant/ Investor Year/ODC: Projection implementation year Reference/ODC: References.
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
Date Uploaded មេសា 21, 2015, 11:35 (UTC)
Date Modified កុម្ភៈ 11, 2020, 02:41 (UTC)