Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 28 ធ្នូ 2021
Created 29 កក្កដា 2020
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា (២០០៦-២០២០) (ចំណុច) (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [SQLITE]