Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 29 កក្កដា 2020
Created 29 កក្កដា 2020
ទម្រង់ DB_TABLE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា (២០០៦-២០២០) (ចំណុច) (ភាសាអង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [DB_TABLE]