Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 13 តុលា 2020
Created 13 តុលា 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា (២០០៦-២០២០) (ពហុកោណ) (ភាសាខ្មែរ)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​ខ្មែរ
ការពិពណ៌នា