Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 29 កក្កដា 2020
Created 28 កក្កដា 2016
ទម្រង់ JPEG
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
ឈ្មោះ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា (២០០៦-២០២០)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា

ទិន្នន័យទម្រង់ [JPEG]