ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​មាន​ដូច​ជា​៖​សេវា​ពិគ្រោះ​ពិនិត្យ​ជម្ងឺ​ក្រៅ​ (​សេវា​សុខភាព​មាតា​-​ទារក​ទើប​កើត​ កុមារ​ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ,​ សេវា​ជម្ងឺឆ្លង,​ សេវា​ជម្ងឺមិនឆ្លង​ និង​ បញ្ហា​សុខភាព​ដទៃ​ទៀត,​ សេវា​អប់រំ​សុខភាព​ និង​លើកកម្ពស់​សុខភាព​)​ និង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ចុះ​តាម​មូលដ្ឋាន​ (​សេចក្តីណែនាំ​ពី​ការ​ចុះ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​តាម​ភូមិ,​ ការ​អនុវត្តន៍​ការ​ចុះ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន,​ សេវា​ពង្រីក​បន្ថែម​ផ្តល់​តាម​ភូមិ​ដាច់​ស្រ​យ៉ា​ល​)​ ដែល​សេវា​ទាំងនេះ​អាច​ទទួល​បាន​នៅ​តាម​មណ្ឌល​សុខភាព​នានា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​ (ភាសាខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ការទទួលបានការសិក្សាអប់រំ និងការថែទាំសុខភាព
  • សុខភាពសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ មករា 15, 2018
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ជាក់លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ការចប់សព្វគ្រប់ គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹងការចប់សព្វគ្រប់​ឡើយ​។
ជំហាននៃដំណើរ ​ក្រុម​ពណ្ណាធីការ – អ្នកស្រាវជ្រាវ​របស់​អង្គការ​អូ​ឌី​ស៊ី​បាន​រៀបរៀង​តារាង​ទិន្នន័យ​នេះ​ឡើង​ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​មណ្ឌល​សុខភាព​ ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដែល​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​។​
Lineage សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដី​ពី​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​មណ្ឌល​សុខភាព​ ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដែល​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​។​ ទាញ​យក​តាម​៖https://data.opendevelopmentmekong.net/km/library_record/national-guidelines-on-minimum-package-of-activities-for-health-center-development
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ​- ក្រសួងសុខាភិបាល​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ ដី​ឡូ​តិ៍​លេខ​ ៨០​ ផ្លូវ​លេខ​ ២៨៩​ សង្កាត់​បឹង​កក់​ ២​ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ​ទូរស័ព្ទ​៖​ ០២៣​ ៣៦៦​ ៦៥៤, ​គេហទំព័រ​៖​ www.moh.gov.kh -​ក្រុមហ៊ុន​ INNDEC-Innovative​ Development​ Consultant ​គេហទំព័រ​៖​ http://inndec.com/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ​ព័ត៌មាន​អំពី​ទិន្នន័យ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​) សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​៖​ contact@opendevcam.net, ​គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net, ​ទូរស័ព្ទ​៖​ (៨៥៥)​ ២៣​ ២២៤​ ៧៨២។ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​លេខ​ ២០៨​ សង្កាត់​បឹង​រាំង​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ Services delivery at health center
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 15, 2018, 08:27 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 13, 2020, 02:46 (UTC)