​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ ​តារាងបញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​ ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទឹក​ស្អាត​ នៃ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ និង​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​គេហទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់​ សមាគម​ន៍​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​កម្ពុជា​។

ធនធានទិន្នន័យ (9)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ទីតាំងបម្រុងធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ COVID-19 នៅតាមរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស (៥០/៨២ ទីតាំង)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក
  • ជំងឺឆ្លង
  • បញ្ហាសុខភាពជាអាទិភាព
  • សុខភាពសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 100.37914653583216
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.21688760295983
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 0.0
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 13.806804027460059
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹងការចប់សព្វគ្រប់។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទឹក​ស្អាត​ នៃ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​ និង​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​គេហទំព័រ​ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ​របស់​សមាគម​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​កម្ពុជា​(​ស​-​ទ​-​ក​)​។​ ក្រុមការងារ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បាន​ធ្វើការ​ប​ម្លែ​ង​ពី​ទម្រង់​រូបភាព​ទៅ​ជា​ទម្រង់​ Spreadsheet​ (CSV)​ ហើយ​ស្វែងរក​ទីតាំង​ទាំងនោះ​នៅ​ក្នុង​ Google​ map​ ដែលរកឃើញទីតាំងបម្រុងទុកធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យចំនួន ៥០ទីតាំងដែលស្មើនឹង៦០ភាគរយនៃចំនួនសរុបទាំងអស់ដែលមានចំនួន៨២ និង​បកប្រែ​ទៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​។​
Lineage ​គេហទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់​សមាគម​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​កម្ពុជា​ (​ស​-​ទ​-​ក​)​ "https://www.facebook.com/cwa.org.kh/photos/pcb.2978442248886358/2978440912219825/?type=3&theater"​
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ​សមាគម​ន​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទឺ​ក​ស្អាត​កម្ពុជា​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​ភ្នំពេញ​សេន​ធើ​,​ អគារ​ F,​ ជាន់​ទី​២,​ បន្ទប់​លេខ​២៦៩​។​ ទំនាក់ទំនង​៖​ +855(0)​ 17​ 799​ 337,​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​:​ info@cwa.org.kh,​ គេហទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​:​ http://www.fb.com/cwa.org.kh​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧ ខែមេសាឆ្នាំ​២០២០។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ no:​ លេខ​រៀង​;​ ​Lat:​ រយៈទទឹង​;​ Long:​ រយៈបណ្តោយ​;​ pro_code:​ លេខ​កូដ​ខេត្ត​;​ province:​ ឈ្មោះ​ខេត្ត​;​ dis_code:​ លេខ​កូដ​ស្រុក​;​ district:​ ក្រុង​/​ស្រុក​/​ខណ្ឌ​;​ com_code:​ លេខ​កូដ​ឃុំ​;​ commune:​ ឃុំ​/​សង្កាត់​;​ n_fac_covid19:​ ឈ្មោះ​ទីតាំង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩;​ room:​ ចំនួន​បន្ទប់​;​ goolge_map:​ តំណ​ភ្ជាប់​ទីតាំង​ក្នុង​ google​ map;​ typ_of_waters:​ ប្រភេទ​បណ្តាញ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​;​ name_of_waters:​ ឈ្មោះ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​;​ last_updated:​ កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​បច្ចុប្បន្នភាព​;​ language:​ ភាសា​;​ reference:​ ឯកសារយោង​
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ COVID-19,Reserved location
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មេសា 7, 2020, 02:19 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ វិច្ឆិកា 24, 2020, 17:43 (UTC)