​ស្ថានីយ​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​ស្ថានីយឧតុនិយម​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​ចំនួន​៩៨​ នៃ​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​គ្នា​ចំនួន​១៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (7)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ស្ថានីយ​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
  • ទឹកជំនន់
  • គោលដៅទី១៣ សកម្មភាពបរិស្ថាន
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ ឧសភា 28, 2019
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.60556320687157
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.22053143333936
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.59324979743025
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.122293096850099
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​។​
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល ​មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ ទិន្នន័យ​មាន​ភាព​ចប់​សព្វគ្រប់​។​
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​គេហទំព័រ​ប្រព័ន្ធ​ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន​ ហើយ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ទម្រង់​ជា​ shapefile​ ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​កូរ​អរ​ដោ​ណេ​ WGS​ 1984​ ហ្សូ​នទី​៤៨​ នៅ​អឌ្ឍគោល​ខាងជើង​ ត្រូវ​បាន​បំ​លែង​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​ KML,​ GeoJSON,​ CSV​ និង​ JPEG​។​
Lineage ប្រព័ន្ធ​ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​ នៃ​ក្រសួងបរិស្ថាន https://www.gisportal.info
ភាគីទទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ទន្លេមេគង្គ​កម្ពុជា​ ​អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៥៧៦,​ ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ២​ សង្កាត់​ចាក់​អង្រែ​ក្រោម​ ខណ្ឌមានជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (៨៥៥-២៣)​ ២១៦​ ៥១៤,​ ទូរសារ​៖​ (៨៥៥-២៣)​ ២១៨​ ៥០៦,​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ cnmcs@cnmc.gov.kh,​ គេហទំព័រ​៖​ www.cnmc.gov.kh​។​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ​ព័ត៌មាន​អំពី​ទិន្នន័យ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ contact@opendevcam.net​ គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net​ អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​លេខ​ ២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
សិទ្ធិ To be determined
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ Rainfall station
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ឧសភា 28, 2019, 04:50 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 8, 2019, 16:22 (UTC)