ការ​គិតថ្លៃ​សេវា​ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគកូវីដ-​១៩​ ការ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ និង​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​រដ្ឋ​ សម្រាប់​ជនបរទេស​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញនូវគោលការណ៏គិតថ្លៃ​សេវា​ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគកូវីដ-​១៩​ ការ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ និង​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​រដ្ឋ​ សម្រាប់​ជនបរទេស​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជាឋ។

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការ​គិតថ្លៃ​សេវា​ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគកូវីដ-​១៩​ ការ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ និង​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យាបាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​រដ្ឋ​ សម្រាប់​ជនបរទេស​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា (ភា​សា​អង់គ្លេស)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • ជំងឺឆ្លង
  • សុខភាពសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ មិថុនា 11, 2020
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ ការ​ចប់​សព្វ​គ្រប់​អាស្រ័យ​ទៅ​នឹង​ទិន្ន​ន័យ​ដែល​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​គោល​ការណ៏​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ពី​ជន​បរទេស​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​រក​មេរោគ​កូវីដ​-១៩​ ការ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​ និង​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​របស់​រដ្ឋ​។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង​លេខ​៥៦៤ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីសំណើរសុំគោលការណ៏គិតថ្លៃសេវាពីជនបរទេស សម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ ក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយបំប្លែង​ជាទិន្នន័យតារាងក្នុងទម្រង់ជា CSV។
Lineage គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖ https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/posts/3074927639212988
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសុខាភិបាល អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្តី​ការ​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ដីឡូតិ៍​លេខ​ ៨០ វិថី​សម្តេច​ ប៉ែន​ នុត​ (២៨៩) សង្កាត់​បឹង​កក់​២​ ខណ្ឌ​ទួល​គោក​ ភ្នំពេញ​។ ទូរ​ស័ព្ទ​-ទូរ​សារ​៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥-៩៧០/៨៨៤ ៩០៩, អ៊ី​ម៉ែល​៖ webmaster@moh.gov.kh, គេហទំព័រ​៖ www.moh.gov.kh
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ​ព័ត៌មាន​អំពី​ទិន្នន័យ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ទាក់ទង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ contact@opendevcam.net​, គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net​, អា​ស​យ​ដ្ឋា​ន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​លេខ​ ២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ no_category: លេខសំគាល់ប្រភេទនៃតម្លៃសេវា; category: ប្រភេទនៃតម្លៃសេវា; item: ល.រ; description: អធិប្បាយមុខចំណាយ; unit_price_usd: តម្លៃឯកតា (ដុល្លា); reference: ឯកសារយោង; last_update: បច្ចុប្បន្នភាព; language: ភាសា
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
ពាក្យគន្លឹះ COVID-19,Fee,Foreigner,Health,Pandemic
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 17, 2020, 03:44 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មិថុនា 29, 2020, 10:26 (UTC)