ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា (២០០៧-២០១៩)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យត្រូវបាន ប្រមូលមកពីប្រភពជាច្រើន ដោយក្រុមការងារគូសផែនទី របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ រួមមានប្រភពមកពីទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf ។ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​

ធនធានទិន្នន័យ (7)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា (២០០៧-២០១៩)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 10/04/15
Temporal extent's start date 11/26/2015
Temporal extent's end date 11/26/2015
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 101.16540929893536
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.64033163652968
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 8.531136495133648
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.490487563813
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​។​
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់តាមហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ ទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាស្រ័យទៅទិន្នន័យដែលទទួលបាន។
ដំណើរ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលមកពីប្រភពជាច្រើនដោយក្រុមការងារគូសផែនទី របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ រួមមានប្រភពមកពីទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf ។ ទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ជា pdf ត្រូវបានបំលែងទៅជា shapefile តាមរយៈការ​ធ្វើ​ geo​ referencing​ និង​ digitizing​។​ ចុង​ក្រោយ​ទិន្នន័យ​ជា​ shapefile​ ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញ​ជា​ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​៖​ CSV, KMZ,​ និង​ GEOJSON​។
ប្រភព អាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជា៖ ការរុករកនិងការផលិត (ឆ្នាំ២០១១)។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖នឹងមិនមានការផលិតប្រេងក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខទេ (ឆ្នាំ២០១៤)។ ឌឹខេមបូឌា ដេលី. ក្រុមហ៊ុន Chevron ទិញយកប្លុកប្រេងសម្រាប់តម្លៃ ៦៥លានដុល្លារ (ឆ្នាំ២០១៤)។ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Rigzone. ប្លុកអេនៅក្នុងឈូងសមុទ្រ ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់កម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៤)។ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Angkor Resources Corp. ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
ទំនាក់ទំនង ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ ៧៨-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ (លេខ ៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 219 574 ទូរសារ: (+855)23 219 584 សារអេឡិចត្រូនិច: info@mme.gov.kh ។ ទីស្នាក់ការសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ផ្ទះលេខ 888 អាគារ F សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ: +855(0) 23 214 3 11-17 ទូរសារ: +855(0) 23 214 318 សារអេឡិចត្រូនិច: info@mme.gov.kh ។ សារព័ត៌មាន ឌឹខេមបូឌា ដេលី គេហទំព័រ: www.cambodiadaily.com ។ សារព័ត៌មាន Rigzone គេហទំព័រ: www.rigzone.com ។
ពត័មានជាអំនះអំនាងនៃព័ត៌មាន ទិន្នន័យមេនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនង មកកាន់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវលេខ ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ គេហទំព័រ cambodia.opendevelopmentmekong.net ។ សារអេឡិចត្រូនិច contact@opendevcam.net ។
លក្ខណៈសម្បត្តិ ID/ODC: Identification number of oil and gas block map Block/ODC: Name of Oil and Gas block SSize_SKM/ODC: Size of each block in Square Kilometer Operator/ODC: Name of main operator company Co_Oper/ODC: Co-operator (Partner) Status/ODC: Operation status Rig_Type/ODC: Type of block Reference/ODC: References.
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ oil and gas block,extractive,industry
Date Uploaded មេសា 21, 2015, 17:41 (UTC)
Date Modified មករា 9, 2020, 01:45 (UTC)