ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

បណ្តុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃករណីស្លាប់ និងរបួសដែលបណ្តាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ វាក៏មានរួមបញ្ជូលទាំងចំនួនជនរងគ្រោះ (របួស, ដាច់អវៈយវៈ ឬស្លាប់) ពីករណីផ្ទុះនីមួយៗ ក៏ដូចជា ប្រភេទនៃការផ្ទុះនានាដូចជា៖ គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់, កាំភ្លើងធំ, គ្រាប់បែកចង្កោម, មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្ស និងមីនប្រឆាំងនឹងរថយន្ត និងផ្សេងៗទៀត។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានបោះផ្សាយដើមដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (CMVIS) របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) ហើយវាត្រូវបានចូលរួមផ្តល់ដោយការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ Shapefile ពីគេហទំព័រ HDX និងបោះផ្សាយទិន្នន័យនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។

ធនធានទិន្នន័យ (8)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ដី
  • គ្រាប់មីន យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងការដោះមីន
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 01/01/2013
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 01/01/2005
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 01/01/2013
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.336029052734
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.443817138672
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.4554433822632
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.4457607269287
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ភាពទៀងទាត់ ទិន្នន័យបន្ទាត់គោលនេះត្រូវបានប្រមូលយកមកពីគេហទំព័រការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ហើយអូឌីស៊ីមិនអាចធានាពីភាពទៀងទាត់របស់ទិន្នន័យនេះបានទេ។
ជំហាននៃដំណើរ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានទាញយកទិន្នន័យពី HDX (https://data.humdata.org) ក្នុងទម្រង់ជា ESRI Shapefile បន្ថែមទៅលើទម្រង់ដែលមានស្រាប់ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អូឌីស៊ីបានបម្លែងទិន្នន័យទៅទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដូចជា CSV, GeoJSON និង KML សម្រាប់ការទាញយកទិន្នន័យ។ អូឌីស៊ីបានប្រើប្រាស់ CatoDB ដើម្បីធ្វើជាស្រទាប់ទិន្នន័យអាចមើលឃើញ និងបានបន្ថែមស្រទាប់នេះទៅក្នុងផែនទីអន្តរកម្មរបស់អូឌីស៊ី https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer។
Lineage ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អាគារថ្មី, កែងផ្លូវ 273 & 516, ភូមិទួលគក, សង្កាត់ទួលសង្កែទី៤ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ / ហ្វាក់: (+855) 23 880 462/ 228 265, អ៊ីមែល: info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ: www.cmaa.gov.kh
ភាគីទទួលខុសត្រូវ Humanitarian Data Exchange (HDX) អ៊ីមែល: hdx@un.org គេហទំព័រ: https://data.humdata.org/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យមេ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវ២០៨, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។ អ៊ីមែល: contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ:http://www.opendevcam.net ។
លក្ខណៈសម្បត្តិ Incident_D : កាលបរិច្ឆេទគ្រោះថ្នាក់, ProvCode: កូដខេត្ត, Province: ខេត្ត, DisCode: កូដស្រុក, District: ឈ្មោះស្រុក, ComCode: កូដឃុំ, Commune: ឈ្មោះឃុំ, VilCode: កូដភូមិ, Village: ឈ្មោះភូមិ, Landuse: ប្រភេទមីននៅលើដីប្រើប្រាស់, VICTIM: ចំនួនជនរងគ្រោះ, INJURE : ចំនួនអ្នករងរបួស, AMPUTATION : ចំនួនអ្នកបាត់បង់អវៈយវៈ, KILLED: ចំនួនអ្នកស្លាប់, DEVICES: ប្រភេទគ្រាប់ផ្ទុះ, ERW_TYPE: ប្រភេទសំណល់គ្រាប់ផ្ទុះពីសង្គ្រាម, MINE_TYPE: ប្រភេទមីន
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
Date Uploaded តុលា 19, 2016, 01:51 (UTC)
Date Modified មេសា 2, 2020, 10:01 (UTC)