​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្រាប់​របប​ថែទាំ​សុខភាព​ (​ប​.​ស​.​ស​)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទីតាំង​ ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​លម្អិត​នៃ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​)​ សម្រាប់​របប​ថែទាំ​សុខភាព​។​ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ដោយ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ តាម​រយៈ​ការ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​)​។​

ធនធានទិន្នន័យ (7)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Health facilities signed agreement for health care scheme (NSSF)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល
 • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល
 • សុខភាពសាធារណៈ
 • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ សីហា 7, 2019
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 100.512173082897
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 100.51221860042254
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 0.00009426689048536753
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 0.00013002429752878466
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ឯកសារ​PDF​។​ ទិន្នន័យ​ទីតាំង​មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួន​ ពុំ​អាច​ស្វែងរក​ឃើញ​នូវ​ទិន្នន័យ​កូអរដោណេជាក់ស្តែង​ ហេតុ​ដូច្នេះ​អ្នក​ផលិត​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សម្រេច​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ភូមិឆ្នាំ២០០៨ ឃុំ ឬស្រុក ​ជំនួស​អោយ​ទីតាំង​ម​នី្ទ​រ​សុខាភិបាល​ពិត​ជាក់លាក់​។​
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ចប់​សព្វគ្រប់​អាស្រ័យ​ទៅ​នឹង​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​របស់​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​)​។​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើការ​ទាញ​យក​ទិន្នន័យ​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​របស់​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​(https://www.nssf.gov.kh)​ ក្នុង​ទម្រង់​ទិន្នន័យ​ជា​PDF​។​
ជំហាននៃដំណើរ ​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដោយ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (អូឌីស៊ី)​ ពី​គេហទំព័រ​របស់​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ PDF​។​ ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បំ​លែង​ទៅ​ជាតា​រាង​ទិន្នន័យ​ ដើម្បី​ប្រមូល​កូអរដោនេ​ពី​ផែនទី​ google,​ OpenSteetMap​ និង​ទិន្នន័យ​មន្ទីរពេទ្យ​របស់​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ហើយ​ធ្វើការ​បំ​លែង​ផែនទី​ជា​ឌី​ជី​ថ​ល​។​ ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា CSV​ ត្រូវ​បាន​បម្លែងជាទម្រង់ SQLITE ហើយនាំចេញជា​ DB_TABLE and WMS ដែលអាចដោនឡូតជា​ KML, SHP, ហើយនឹង GEOJSON ។
Lineage បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​​គេហទំព័​រៈ​ http://www.nssf.gov.kh
ភាគីទទួលខុសត្រូវ បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ​​អាសយដ្ឋាន​៖​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​ បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​,​ អាគារ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​អាគារ​លេខ​ ៣)​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្សី​ សង្កាត់​ទឹកល្អក់​១​ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ លេខ​ទូរស័ព្ទ​ ៖​ (៨៥៥)២៣​ ៨៨២​ ៤៣៤​ និង​ (៨៥៥)២៣​ ៨៨២​ ៦២៣​។
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ​ព័ត៌មាន​ជា​អំ​នះ​អំ​នាង​នៃ​ព័ត៌មាន​អំពី​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​:​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​,​ អ៊ីមែល​៖​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net​ អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​៤៣​ ផ្លូវ​ ២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ name:​ ឈ្មោះ​មន្ទីរពេទ្យ​;​ ambulance:​ ឡាន​សា​ម៉ុ​យ​;​ contact:​ ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​;​ nssf_agenc:​ ភ្នាក់ងារ​ប​.​ស​.​ស​;​ building:​ លេខ​ផ្ទះ​/​អគារ​;​ street:​ ផ្លូវ​លេខ​;​ krom:​ ក្រុម​;​ village:​ ភូមិ​;​ commune:​ ឃុំ​/​សង្កាត់​;​ district:​ ក្រុង​/​ស្រុក​/​ខណ្ឌ​;​ province:​ ខេត្ត​/​រាជធានី​;​ reference:​ ឯកសារយោង​;​ last_updat:​ បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​;​ language:​ ភាសា​;​ note:​ កំណត់សំគាល់​នៃ​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ខេត្ត(ច្រើន)
 • កំពង់ចាម
 • កំពង់ឆ្នាំង
 • កំពង់ស្ពឺ
 • កំពង់ធំ
 • កណ្តាល
 • កោះកុង
 • ក្រចេះ
 • មណ្ឌលគិរី
 • ពោធិ៍សាត់
 • ព្រះវិហារ
 • ព្រៃវែង
 • ស្ទឹងត្រែង
 • ស្វាយរៀង
 • តាកែវ
 • កំពត
 • ភ្នំពេញ
 • រតនគីរី
 • សៀមរាប
 • បន្ទាយមានជ័យ
 • កែប
 • ឧត្តរមានជ័យ
 • ព្រះសីហនុ
 • បាត់ដំបង
 • ប៉ៃលិន
 • ត្បូងឃ្មុំ
ពាក្យគន្លឹះ National Social Security Fund,NSSF
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 13, 2020, 01:45 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កុម្ភៈ 19, 2020, 04:51 (UTC)