​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​បញ្ហា​សុខភាព​ និង​បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ ទាំង​២៥​ ដែល​ជា​លេខ​របស់​លោក​ លោកស្រី​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត​។​

ធនធានទិន្នន័យ (6)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • បញ្ហាសុខភាពជាអាទិភាព
  • សុខភាពសាធារណៈ
  • គោលដៅទី៣ សុខភាព និងសុខុមាលភាពមាំមួន
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.32040017933838
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.6427929109558
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.34357826058839
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.704156340453409
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ជំហាននៃដំណើរ ​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​គេហទំព័រ​ Facebook​ ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តី​អំពី​លេខ​ទំនាក់ទំនង​អំពី​បញ្ហា​សុខភាព​ ដែល​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ JPEG​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ជា​ spreadsheet​ ហើយ​ប​ម្លែ​ង​ជា​ទម្រង់​ SQLITE​។​
Lineage គេហ​ទំព័រ​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ (https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/posts/2856358941069860)
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសុខាភិបាល អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ។ អ៊ីម៉ែល៖ webmaster@moh.gov.kh, គេហទំព័រ៖ www.moh.gov.kh។
លក្ខណៈសម្បត្តិ pro_code: លេខកូដខេត្ត; Province name: ឈ្មោះខេត្ត; contact person: ឈ្មោះប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល; contact number: លេខទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល; reference: ឯកសារដែលដកស្រង់ព័ត៌មានចេញពីគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខភិបាលប្រទេសកម្ពុជា
ប្រេកង់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព monthly
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ Contact,Health
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិនា 16, 2020, 09:41 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 10, 2020, 04:53 (UTC)