​សៀវភៅ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​ "​សៀវភៅ​ផែនទី​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​"​ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​របៀប​ដែល​យេ​ន​ឌ័​រ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​ទាក់ទង​នឹង​បរិស្ថាន​ និង​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ​ និង​ហានិភ័យ​នៃ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ទៅ​លើ​អាយុជីវិត​ និង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់ក្រុម​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៃ​​ស្ត្រី​ និង​បុរស​នៅ​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (65)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការ​បរាជ័យ​ក្នុង​ដំណាំ

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
  • អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន
  • ទឹកជំនន់
  • យេនឌ័រ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូចប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 03/02/2018
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ជាក់លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ការចប់សព្វគ្រប់ ​គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ចប់​សព្វគ្រប់​ឡើយ។
ជំហាននៃដំណើរ ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ដោយ​ផ្ទាល់​ដោយ​អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​ជាតា​រាង​ទិន្នន័យ​។​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដើម​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Lineage សៀវភៅ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​ របស់អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​។
ភាគីទទួលខុសត្រូវ អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​ ​អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៥៩​ វិ​ថី​ ឧកញ៉ា​ពេជ្រ​(២៤២)​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ធ​៖​ (+855)23​ 210-431,​ ទូរសារ​៖​ (+855)23​ 217-553,​ អ៊ីមែល​៖​ cambodia.general@asiafoundation.org​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ​ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​៖​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​៖​ http://www.opendevcam.net​
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ To be determined
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ Cambodia atlas of gender and environment
Date Uploaded មិនា 2, 2018, 02:17 (UTC)
Date Modified កុម្ភៈ 4, 2020, 04:47 (UTC)