1,003 datasets found

None: dataset

Filter Results
  • Bộ Quy tắc EITI phiên bản 2011

    Ấn phẩm tập hợp những yêu cầu cơ bản cần thiết phải tuân thủ khi thực hiện Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI), bao gồm: các Nguyên tắc, Tiêu chí, Yêu...

  • Bộ Tiêu chuẩn EITI phiên bản 2013

    Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc...

  • HIV/AIDS data sheet for Myanmar

    A dataset of key HIV/AIDS indicators for Myanmar in .XLSX format. Published by Evidence to Action. Contains worksheets covering Sociodemographic indicators, HIV prevalence and...

You can also access this registry using the API (see API Docs).